SERVICII

Regulile de înscriere

LA BIBLIOTECA NAȚIONALĂ PENTRU COPII "ION CREANGĂ"

          Înscrierea la Bibliotecă se poate face la Sediul Central (str. Șciusev 65, intrare din str. Pușkin) și la filiale (Filiala nr. 1 - str. Petru Movilă 27, Filiala nr. 2 - str. 31 August 121, Teatrul de păpuși "Licurici").
Pentru a beneficia de serviciile bibliotecii, fiecare persoană completează "Fișa contract" la momentul înscrierii. Semnarea "Fișei contract" constituie actul juridic prin care beneficiarul își asumă răspunderile morale, materiale și penale, după caz, privind folosirea, păstrarea și restituirea în termenul stabilit a documentelor de bibliotecă împrumutate și consultate, precum și celelalte bunuri materiale din sălile ei. Datele din "Fișa contract" se introduc în baza de date a beneficiarilor din sistemul automatizat al Bibliotecii.

În baza încheierii "Fișei contract" se eliberează "Permisul de intrare" care asigură accesul beneficiarului în toate spațiile Bibliotecii, inclusiv în filiale.

Încheierea contractului și obținerea permisului de intrare se face în următoarele condiții:

 • Copiii de vârstă preșcolară și copiii cu deficiențe prezintă
 • buletinul de naștere propriu
 • buletinul de identitate al unuia dintre părinți / tutore
 • Copiii din clasa I-a și până la 16 ani  prezintă
 • buletinul de naștere propriu
 • buletinul de identitate al unuia dintre părinți / tutore
 • taxa compensatorie de 5 lei pentru tipărirea, barcodarea și laminarea permisului
 • Persoane peste 16 ani (liceeni, studenți, învățători, profesori etc.) prezintă
 • buletinul de identitate
 • taxa compensatorie de 5 lei pentru tipărirea, barcodarea și laminarea permisului

"Permisul de intrare" este codificat, conține fotografia și numele titularului și nu poate fi transmis altei persoane. Fotografierea beneficiarului se face de către bibliotecarii de la punctele de înscriere.

În caz de pierdere a permisului, răspunderea va reveni titularului. Acesta nu va mai beneficia de serviciile bibliotecii decât după obținerea unui permis duplicat, pentru care va achita taxa compensatorie de 5 lei și penalitatea de 5 lei.

"Permisul de intrare" este valabil 3 ani. La începutul anului doi și trei din perioada respectivă se aplică viza de re-înregistrare a permisului.

La înscriere fiecărui beneficiar i se atribuie "Clasa cititor" respectivă:

 • Acces nelimitat (Acces general) - beneficiarilor până la 16 ani cu domiciliu permanent în Chișinău
 • Acces limitat (Acces săli de lectură) - beneficiarilor peste 16 ani și beneficiarilor fără domiciliu stabil în Chișinău

Servicii gratuite

 - Vizitarea Bibliotecii și organizarea excursiilor
 - Oferirea materialelor promoționale ale Bibliotecii
 - Înregistrarea beneficiarilor
 - Orientarea și îndrumarea beneficiarilor, instruirea beneficiarilor
 - Accesul la toate documentele din colecțiile Bibliotecii (sediul central și filiale), consultarea documentelor în sălile de lectură sau sălile specializate, imprumutul de documente la domiciliu prin sălile de împrumut
 - Rezervarea documentelor pentru 1 zi
 - Prelungirea termenului de imprumut al documentelor, inclusiv prin telefon
 - Accesul la resursele electronice din rețeaua informatică locală - catalogul on-line OPAC, baze de date, programe și aplicații de computer etc.
 - Accesul la site-ul Web al Bibliotecii
 - Accesul la colecțiile altor biblioteci prin intermediul imprumutului interbibliotecar național
 - Utilizarea serviciilor de referințe
 - Solicitarea serviciilor de informare bibliografică și documentară
 - Organizarea activităților cu caracter informațional, cultural, educativ și științific
 - Utilizarea echipamentelor pentru consultarea documentelor AV, multimedia și altele destinate beneficiarilor.

Servicii cu plată


TARIFELE
pentru prestarea serviciilor cu plată în
Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"
pentru anul 2013

(în baza Hotărârii Guvernului nr. 1311 din 12 decembrie 2005)Nr. d/r

Denumirea serviciului

Unitatea de măsură

Tarif,
lei

Responsabil

1.        Servicii documentare

 

Împrumut la domiciliu de documente suprasolicitate (reviste de modă, de menaj, ghiduri de studiere a limbilor străine etc.) 

1 document

5,00

Serviciile activitate cu publicul

2. Servicii informaționale și de referință

 

Alcătuirea listelor bibliografice pentru teme de curs, de licență, de doctorat

1 descriere

1,00

Serviciul informare bibliografică și documentară,

 

 

 

 

Serviciul asistență de specialitate, coordonare și cooperare

 

Elaborarea indicilor bibliografici la comandă

1 titlu

2,00

Serviciul informare bibliografică și documentară

 

Prelucrarea informațiilor / documentelor la cerere (catalogare, clasificare, indexare, adnotare, referat)

1 document

5,00

Serviciul dezvoltare, evidență, catalogare și indexare a colecțiilor, Serviciul informare bibliografică și documentară

3. Servicii electronice

 

Utilizarea Internetului

1 oră

5,00

Serviciul Mediatecă

      4. Servicii comunicative

 

Servirea utilizatorului nespecific (care nu este prevăzut ?n regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii)

1 zi

5,00

Serviciile activitate cu publicul

 5. Servicii auxiliare

 

Xerocopiere din documentele Bibliotecii:

 

 

Serviciul automatizare și informatizare

pagină format A4

1 pagină 

0,30 

 

pagină format A3

1 pagină

0,60

 

 

Scanare

1 imagine

2,00

Serviciul Mediatecă

 

Listarea documentului la imprimantă alb-negru:

 

 

Serviciul Mediatecă

     pagină text

1 pagină

 0,60 

 

     pagină text + imagine

1 pagină

0,80

     pagină imagine

1 pagină

1,00

 

 

Înregistrare pe dischetă, casetă audio, casetă video, CD

1 minută

1,00

Serviciul Mediatecă

 

Lucrări de legare, copertare (?n funcție de format și volum)

1 volum

10,00 - 20,00

Legător

 

Laminare

 

 

Serviciul asistență de specialitate, coordonare și cooperare

      format A4

1 pagină 

10,00 

 

      65 cm x 95 cm

1 pagină

3,00

 

6. Taxe compensatorii

 

Imprimarea/barcodarea cardului/permisului de utilizator pentru împrumut în sistemul de citire optică

1 card

5,00

Serviciile activitate cu publicul

7. Penalități

 

Depășirea termenului de restituire a unui document împrumutat

1 volum/
1 zi

0,5

Serviciile activitate cu publicul

 

Pierderea cardulu/permisului de utilizator

1 permis

5,00

Serviciile activitate cu publicul

 

Pierderea sau deteriorarea documentului și a echipamentului Bibliotecii (conform prevederilor Legii nr. 1583-XIII din 27 februarie 1998 pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative)

 

de la 15 la 25 salarii minime

Serviciile activitate cu publicul

 

Biblioteca Nationala pentru Copii "Ion Creanga" - Toate drepturile rezervate WebMaster
Resurse