Despre noi

Prezentare Generală

Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă" este principala bibliotecă pentru copii din Republica Moldova, care conservă şi valorifică repertoriul naţional de publicaţii pentru copii şi adolescenţi, exercită funcţia de centru naţional de informare şi documentare în domeniul literaturii pentru copii, contribuie la educarea şi formarea tinerei generaţii prin oferirea accesului la patrimoniul cultural naţional şi universal, la surse şi tehnologii informaţionale moderne, la servicii, programe şi activităţi informativ-culturale, asigură coordonarea şi cooperarea activităţii bibliotecilor ce servesc copii la nivel naţional şi internaţional.

Biblioteca este destinată copiilor de la vârsta preşcolară pâna la 16 ani, părinţilor acestora, cadrelor didactice, specialiştilor în domeniul cărţii pentru copii, educaţiei şi dezvoltării copiilor. Condiţiile de acces a beneficiarilor în Bibliotecă, la fondul de documente şi la serviciile Bibliotecii sunt expuse în Regulamentul serviciilor pentru public.

Biblioteca deţine o colecţie enciclopedică de 244551 documente pe diferite suporturi.57,3% din colecţie sunt documente în limba de stat.

În anul 2017 au frecventat biblioteca 11608 utilizatori. Numărul de vizite a constituit 110230, împrumutul de documente –414522 unităţi.

Biblioteca oferă servicii pentru diverse categorii de utilizatori, promovează lectura prin intermediul unor programe, evenimente (Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, Concursul republican de lectură „La izvoarele înțelepciunii”, Campania Națională „BiblioMobilizarea Pro Lectura”, Campania Națională „Să citim împreună!”, Festivalul „Zilele Creangă”, Festivalul Internațional de Poezie „Grigore Vieru”, diverse concursuri de lectură și creație, cluburi, cenacluri.

Funcţionarea eficientă a Bibliotecii este asigurată de o echipa inteligentă, profesionistă şi performantă, care respectă standardele înalte ale eticii bibliotecare, acţionează rapid la actualizarea tehnologiilor moderne, la îmbunătăţirea serviciilor către utilizatori.

Istoria bibliotecii

Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă" a fost inaugurată la Chişinau, în octombrie 1944, ca biblioteca oraşenească pentru copii. La fondare avea o colecţie de circa 10000 publicaţii. În 27 octombrie 1945, conform Hotărârii Sovietului Popular al Comisarilor din RSS Moldovenească, instituţiei i s-a atribuit statutul de Biblioteca Republicană pentru Copii. Conform Hotărârii nr. 684 a Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti, în 1949 i s-a conferit numele scriitorului rus A. S. Puşkin. Prin ordinul Ministerului Culturii al RSS Moldoveneşti Nr. 220 din 29 aprilie 1974 a fost transformatş în Biblioteca de Stat pentru Copii a RSS Moldoveneşti "A. S. Puşkin".

În 27 februarie 1990 Colegiul Ministerului Culturii al RSS Moldoveneşti a adoptat Hotărârea de atribuire Bibliotecii a numelui scriitorului Ion Creangă. La 3 decembrie 1997 prin ordinul Nr. 256 a Ministerului Culturii al Republicii Moldova titulatura Bibliotecii de Stat pentru Copii "Ion Creangă" a fost modificată în Biblioteca Naţionala pentru Copii "Ion Creangă".

În anii 1944-1960 Biblioteca a fost amplasată într-o casa pe str. Lenin, astăzi bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt. În anul 1960 casa respectivă a fost demolată pentru a se construi în locul ei cladirea Comitetului Central al P.C. din RSS Moldovenească, în prezent sediul Parlamentului Republicii Moldova. Biblioteca a fost mutata în clădirea actuală de pe str. Şciusev 65, în care din 1944 până în 1960 s-a aflat Biblioteca Republicană "N. K. Krupskaia", astăzi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.

Edificiul, unde, din anul 1960, îşi desfăşoară activitatea Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă", este un complex de case, care a aparţinut medicului V. Tverdohlebov. Clădirea aflată la colţul străzilor Şciusev şi Puşkin datează din 1895. Se presupune că autorul proiectului este arhitectul regional al Chişinăului Leopold Şeidevandt. Clădirea este monument arhitectural de importanţă locală.

Structura bibliotecii

Structura Bibliotecii descarcă

Organigrama Bibliotecii descarcă

Regulamente

Statutul Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă" - descarcă

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă" - descarcă

Regulamentul de ordine interioară al Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă" - descarcă

Regulamentul serviciilor pentru public al Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă" - descarcă

Programe şi rapoarte de activitate

Program de activitate 2018 - descarcă

Program de activitate 2017 - descarcă

Program de activitate 2016 - descarcă

Program de activitate 2015 - descarcă

Program de activitate 2014 - descarcă

Program de activitate 2013 - descarcă

Program de activitate 2012 - descarcă

Program de activitate 2011 - descarcă

Program de activitate 2010 - descarcă

Program de activitate 2009 - descarcă

Program de activitate 2008 - descarcă

Program de activitate 2007 - descarcă


Raport de activitate 2017 - descarcă

Raport de activitate 2016 - descarcă

Raport de activitate 2015 - descarcă

Raport de activitate 2014 - descarcă

Raport de activitate 2013 - descarcă

Raport de activitate 2012 - descarcă

Raport de activitate 2009 - descarcă

Raport de activitate 2008 - descarcă

Raport de activitate 2007 - descarcă

Raport de activitate 2006 - descarcă

Regim de lucru

În conformitate cu prevederile HG nr. 332 din 3 iunie 2020 cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” va fi deschisă pentru public și în următoarele sâmbete: 13 iunie, 27 iunie, 4 iulie, 18 iulie, 1 august. Programul pentru public în aceste zile va fi de la 9.00 la 16.30.

Începând din 1 iunie 2020, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” și-a redeschis (parțial) spațiile pentru public. Serviciile de bibliotecă oferite în această perioadă sunt:
- Înscrierea la bibliotecă și obținerea cardului de utilizator (Sediul central, Filiala „Petru Movilă”, Filiala „Licurici”);
- Împrumutul și restituirea cărților (Biblioteca Picilor, Secția pentru adolescenți, Secția carte străină; Filiala „Petru Movilă”, Filiala „Licurici”);
- Acces în sala de lectură maximum pentru 1 oră cu respectarea distanței de 2 metri între locurile pentru utilizatori (Secția pentru adolescenți – max. 4 persoane concomitent, Filiala „Petru Movilă” – max. 2 persoane concomitent).
Pentru a evita fluxul sporit al utilizatorilor în același interval de timp, vă recomandăm să vă informați privind disponibilitatea titlurilor de carte (în catalogul online http://bncreanga.ebibliophil.ro/, prin telefon, email) și să le rezervați în prealabil prin email info@bncreanga.md, la tel. 022 229556 sau prin messenger pe pagina https://www.facebook.com/biblioteca.creanga/, indicând următoarele date: Nume, prenume / număr permis, titlul solicitat, telefon de contact. După confirmarea disponibilității titlurilor solicitate, acestea vor fi rezervate pentru maximum 24 ore.
Accesul la bibliotecă se va face în condiții de maximă siguranță atât pentru public, cât și pentru personal, cu respectarea următoarelor reguli și măsuri de protecție și prevenire a infecției cu Covid-19:
- Accesul în bibliotecă doar a următoarelor categorii de utilizatori: copiii cu vârsta până la 7 ani doar însoțiți de părinți; copiii cu vârsta de 8-18 ani; giranții copiilor (părinți, bunici); cadrele didactice;
- Purtarea măștilor de protecție;
- Măsurarea temperaturii și dezinfectarea mâinilor la intrarea în bibliotecă / în secțiile bibliotecii;
- Păstrarea distanței de siguranță de minimum 1,5 metri;
- Limitarea numărului de persoane aflate concomitent în spațiile bibliotecii și limitarea accesului liber la raft;
- Păstrarea cărților restituite în carantină (72 ore) înainte de a fi împrumutate altui utilizator;
- Efectuarea periodică a igienizării și aerisirii spațiilor, dezinfectării suprafețelor și spațiilor de lucru.
Program pentru public: Luni - Vineri între orele 10.00-18.00 (Sediul central, Filiala „Petru Movilă”), 14.00-18.00 (Filiala „Licurici”); Sâmbătă - Duminică: fără program.
Rămân în continuare închise pentru public Secția Mediateca, Sala de lectură pentru copii de 0-10 ani, Sala de lectură a Filialei „Licurici”. Vă vom informa suplimentar despre reluarea activității acestor secții.

Anunt

Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă" (sediul central şi filiale) are următorul program pentru public:

Perioada 1 noiembrie - 31 martie

 

Perioada 1 aprilie - 31 octombrie

 

 

 

 

 

Luni

10.00 - 17.00

 

Luni

10.00 - 18.00

Marţi

10.00 - 17.00

 

Marţi

10.00 - 18.00

Miercuri

10.00 - 17.00

 

Miercuri

10.00 - 18.00

Joi

10.00 - 17.00

 

Joi

10.00 - 18.00

Vineri

10.00 - 16.45

 

Vineri

10.00 - 17.45

Sâmbătă

inchis

 

Sâmbătă

inchis

Duminică

10.00 - 16.00

 

Duminică

10.00 - 17.00
vara - inchis

Achiziții publice

Planul de achiziții publice pentru anul 2021 - descarcă

Planul de achiziții publice pentru anul 2020 - descarcă

Contacte

Numele, prenumele

Adresa

Tel./Fax

E-mail

 

Administrația

Eugenia Bejan
Director general

Str. Șciusev 65

Tel./Fax 022 229509

info@bncreanga.md
bejemd@bncreanga.md

Lilia Tcaci
Director adjunct

Str. Șciusev 65

Tel. 022 996156
Tel. 022 229556

lilia.tcaci@bncreanga.md

Tamara Croitoru
Director adjunct interimar

Str. Șciusev 65

Tel. 022 996159

tamara.croitoru@bncreanga.md

Contabilitate

Str. Șciusev 65

Tel. 022 229508
Tel./Fax 022 996158

dianavrabii@bncreanga.md
contabilitate@bncreanga.md

Anticamera
Responsabil pentru resurse umane

Str. Șciusev 65

Tel. 022 229527

nadejda.ambroci@bncreanga.md

 

Secțiile Bibliotecii

Centrul de înregistrare a utilizatorilor

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Tel. 022 996155

centruinregistrare@bncreanga.md

Secția pentru Copii de 0-10 ani
(Biblioteca Picilor)

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 2)

Tel. 022 229504

biblioteca.picilor@bncreanga.md

Secția pentru Adolescenți de 11-18 ani

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Împrumut documente
Tel. 022 229563
Sala de lectură
Tel. 022 996154

adolescenti@bncreanga.md

Secția Carte străină

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Tel. 022 996152

cartestraina@bncreanga.md

Secția Mediateca

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Tel. 022 996153

mediateca@bncreanga.md

Secția Referințe și informare bibliografică

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Tel. 022 229578

sib@bncreanga.md

Secția Dezvoltare în biblioteconomie și știința informării

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Tel. 022 009535

metodic@bncreanga.md

Secția Dezvoltarea resurselor informaționale

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 3)

Tel. 022 229531

catalogare@bncreanga.md

Secția Organizarea și conservarea colecțiilor

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Tel. 022 229558

depozit.central@bncreanga.md

Secția Tehnologii informaționale

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Tel. 022 009508

admin@bncreanga.md

Secția Activitate editorială și secretariat-arhivă

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Tel. 022 226489

redactor@bncreanga.md

Centrul de Excelență și Formare

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 3)

Tel. 022 996159

cef@bncreanga.md

Secția Infrastructură și aprovizionare tehnico-materială

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Tel. 022 996157

administratia@bncreanga.md

 

Filialele Bibliotecii

Filiala nr. 1

Str. Petru Movilă nr. 27

Tel. 022 228565

filiala1@bncreanga.md

Filiala nr. 2

Str. 31 august nr. 121 (Teatrul de Păpuși „Licurici”)

Tel. 022 241663

filiala2@bncreanga.md

 

Biblioteca Nationala pentru Copii "Ion Creanga" - Toate drepturile rezervate WebMaster
Resurse